ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ (อ่าน 217) 12 ก.พ. 63
ผลแข่งวิชากร62 (อ่าน 238) 27 ส.ค. 62
ขยายเวลาคัดกรอกนักเรียนยากจน (อ่าน 280) 22 ก.ค. 62
ปฏิทินการคัดกรองนักรียนยากจน (อ่าน 295) 12 ก.ค. 62